גלגלות השקיה

סינון
  • צינור לטקס מתארך עד 15 מ’ בארגז ואקדח השקיה
  • צינור לטקס מתארך עד 15 מ’ על גלגלת ואקדח 7 מצבים
  • צינור לטקס מתארך עד 22.5 מ’ בארגז ואקדח השקיה